Reklaamimaks

Mis on reklaamimaks?
Reklaamimaks on kohalik maks, mis ei lähe riigile, vaid linna tuludesse ning linn saab raha kasutada oma ülesannete täitmiseks, näiteks, teede remontimiseks või lastele mänguväljakute ehitamiseks Narvas.
Maksustatakse vaid välireklaami, vahel nimetatakse seda “tänavareklaamiks”, sest välireklaam on üldjuhul suunatud inimestele, kes jälgib seda just tänavalt. Siinjuures võib reklaam ise olla asetatud hoone ruumide sees, näiteks vitriinis välja pandud.

Miks maksustatakse välireklaami?
Vajaliku tulu saamise ehk raha kogumise olulisuse kõrval on reklaamimaksu eesmärgiks linnapildi kujundamine, kuna takistab see ärireklaami kontrollimatu paigaldamist linnaruumis.
Igasugune reklaam on vahend, millega hakatakse inimeste käitumisele, seega on tarvis see kontrollida ja piirata. Kontrollimise näidiseks on reklaamimaksu summa suurus, mis sõltub otseselt reklaami pindalast, siinkohal tõkestab reklaamimaks reklaami suurust ja kogust. Piiramise näidiseks on alkoholi välireklaami absoluutne keeld.

Mitte igasugune teave ei ole reklaam
Reklaamiseadusega antakse ettevõtjale võimalust tasuta esitada olulist teavet, mis on tarvis tarbijale. Sellega ei käsitata reklaamina majandus- või kutsetegevuse koha tähistust:

  • selle nime (nt kaupluse nimi või lihtsalt “toidupood”),
  • liigi (nt “toidukaubad”),
  • kauba müügi või teenuse osutamise aja,
  • isiku nime (ametliku juriidilise nime),
  • kaubamärgi (sh logo),
  • domeeninimega.

Niisiis, kui eelnimetatud teave on paigaldatud ehitisel, kus asub majandus- või kutsetegevuse koht, või majandus- või kutsetegevuse koha sissepääsu juures, siis seda ei käsitata reklaamina ja ei maksustata reklaamimaksuga. Samuti see kehtib ka juhul, kui majandus- või kutsetegevuse koht asub väljaspool ehitist, näiteks laadal välisõhus.
Transpordivahendi korral ei käsitata reklaamina isiku majandus- või kutsetegevuses kasutatava sõiduki tähistust selle isiku nime, kontaktandmete, kaubamärgi, domeeninime ja tegevusalaga.

Kuid kogu teave muutub reklaamiks, kui sellele on lisatud igasugune muu teave, mis ei ole üleval seaduses loetletud. „Muu teave” on praktikas tihti mingi üleskutse, info allahindlusest, telefoninumber või konkreetse toode pilt või selle tootja kaubamärk.

Kahtluse korral on targem kohe küsida nõu reklaamimaksu haldurilt, et tulevikus ei saaks ettekirjutust reklaamimaksu tasumiseks, loata reklaami demonteerimiseks või isegi trahvi reklaamiseaduse rikkumise eest.

Reklaamimaksu halduri kontakt:
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti juhiabi-analüütik Anastassia Yakovleva, reklaamimaks@narva.ee, tel. 3599049

Välireklaami paigaldamine Narva linnas:

Lisainfo:
https://www.narva.ee/et/reklaamimaks

Narva – teie investeering tulevikku!

Liituge meie uudiskirjaga

Kontakt

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

Peetri plats 3-5, III korrus
20308 Narva, Ida-Virumaa
+372 35 99044
areng@narva.ee
Reg nr. 75029524

© 2024 Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet. Kõik õigused kaitstud.