Tööturu põhinäitajad

Narva ja Ida-Virumaa tööhõiveprobleemid on teravamad kui mujal Eestis.

Narva Linnakantselei elanikkonna perekonnaseisu ja registreerimise büroo andmetel elas 15.12.2023 seisuga Narvas 39 729 inimest vanuses 15-74 aastat, sh 31 362 tööealist ehk inimest vanuses 15-64 aastat (Eurostat käsitleb tööealise rahvastikuna enamasti vanuserühma 15–64 (allikas).

Eesti Töötukassa andmetel oli 2023. a detsembri lõpu seisuga Narvas 3 116 registreeritud töötut ja kogu Ida-Viru maakonnas 7 391 registreeritud töötut. Statistikaameti andmetel oli 2023. aasta IV kvartalis vabade ametikohtade määr Ida-Virumaal 1,9%.

Tööhõive määr (ehk hõivatute osatähtsus tööealises rahvastikus) oli 2023. aastal Narvas 54,7% (Eesti keskmine näitaja 69,2%) ja töötuse määr (ehk töötute osatähtsus tööjõus) oli Narvas 10,5% (Eesti keskmine näitaja 6,4%).

Statistikaameti andmetel 2023. aasta IV kvartali seisuga oli Narvas keskmine brutokuupalk 1 472 eurot. Samas oli Eesti keskmine brutokuupalk 1 904 eurot.

Tööhõive valdkonnad:

Statistikaameti andmetel 2023. aastal oli tööga hõivatute Narva elanike arv 23,5 tuhat. Tegevusalade lõikes olid Narva elanikud hõivatud alljärgmiselt:

– 6,8 tuhat Narva elanikke olid hõivatud avaliku halduse ja riigikaitse, kohustusliku sotsiaalkindlustuse, hariduse, tervishoiu ja sotsiaalhoolekande, kunsti, meelelahutuse ja vaba aja valdkonnas ning valdkonnas „muud teenindavad tegevused“.

– 6,5 tuhat Narva elanikke olid hõivatud mäetööstuse, töötleva tööstuse, elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamise, veevarustuse, kanalisatsiooni, jäätme- ja saastekäitluse valdkonnas.

– 4,9 tuhat Narva elanikke olid hõivatud hulgi- ja jaekaubanduse, mootorsõidukite ja mootorrataste remondi, veonduse ja laonduse, majutuse ja toitlustuse ning info ja side valdkonnas.

– 3,3 tuhat Narva elanikke olid hõivatud finants- ja kindlustustegevuse; kinnisvaraalase tegevuse, kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevuse ning haldus- ja abitegevuste valdkonnas.

– 2 tuhat Narva elanikke olid hõivatud ehituse valdkonnas.

Narva – teie investeering tulevikku!

Liituge meie uudiskirjaga

Kontakt

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

Peetri plats 3-5, III korrus
20308 Narva, Ida-Virumaa
+372 35 99044
areng@narva.ee
Reg nr. 75029524

© 2024 Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet. Kõik õigused kaitstud.