Ettevõtluse üldiseloomustus

18. jaanuariks 2024 oli Äriregistris registreeritud 4689 Narva ettevõtjat (sh Äriregistrisse kantud: 4645, likvideerimisel: 158, pankrotimenetluses: 11). 18.01.2023 seisuga oli Äriregistris 4586 tegutsevat ettevõtjat.

Statistikaameti andmete järgi oli aastal 2023 Narvas majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv on 3675, sh 1834 osaühingut, 981 mittetulundusühingut, 669 füüsilisest isikust ettevõtjat.

Narvas on 99,9% kõigist ettevõtetest mikro-, väike- ja keskmised ettevõtted. Põhiosa tegutsevatest ettevõtetest moodustavad mikroettevõtted, kus töötajate arv ei ületa 9 inimest (96,6% kõigist ettevõtetest).

Narvas on vaid kaks registreeritud suurettevõtet (rohkem kui 250 töötajaga): OÜ Fortaco Estonia ja AS Hanza Mechanics Narva. Sellised suured ettevõted ja Narva linna elanike suurimad tööandjad nagu AS Enefit Power, AS Enefit Solutions, OÜ Maxima Eesti ja OÜ Aquaphor International pole registreeritud Narvas ning ei kajastu linna statistikas.

18.01.2024.a. seisuga kõige levinumaks ettevõtluse vormiks Narvas on osaühing. Kokku on registreeritud 3456 osaühingut (73,7% kõigist Äriregistris registreeritud ettevõtjatest).

Levikult teisel kohal on füüsilisest isikust ettevõtja (FIE). Neid on 793 (16,9% kõigist Äriregistris registreeritud ettevõtjatest). Kolmas levinuim ettevõtlusvorm kõigist Äriregistris registreeritud ettevõtjatest on usaldusühing – neid on 258 (5,5% kõigist Äriregistris registreeritud ettevõtjatest).

Seoses sellega, et aktsiaseltsi vorm näeb registreerimisel ette vähemalt 25 000 eurot kapitali olemasolu, siis aktsiaseltsid (24) ongi enamasti suur- ja keskettevõtted, kel on linna ettevõtluses kaalu (0,5%).

Ettevõtlusaktiivsus Narvas on kasvutrendis, kuid tervikuna on ettevõtlusaktiivsus Narvas madal. 2023. aastal oli Narvas iga 1000 elaniku kohta 49 aktiivset ettevõtet, Eestis tevikuna on aga 113 ettevõtet iga 1000 elaniku kohta.

Kohaliku elanikkonna madal ettevõtlusaktiivsus on välisinvestorite kohalemeelitamisel positiivseks teguriks, sest näitab madalat turukonkurentsi ning ettevõtluse seisukohalt täitmata nišše.

Narvast 2022. aastal eksporditud kaupade ja teenuste üldsumma on 253 943 048 eurot, mis moodustab 1,5% eesti ekspordikäibe üldsummast. Narva 2022.aastal imporditud kaupade ja teenuste üldsumma on 196 492 691 eurot, mis moodustab 0,7% eesti impordikäibe üldsummast.

Ettevõtluse statistika Äriregistri andmete alusel

 Seisuga 19.01.2021Seisuga 18.01.2022Seisuga 18.01.2023Seisuga 18.01.2024
Registreeritud Äriregistris   (äri- ja mittetulundusühingud, korteriühistud, sihtasutused, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused), sh:55205676 57035830*  
Äriühingud, sh 44364582 45864689
AS (Aktsiaseltsid)28 26 26 24
F.I.E. (Füüsilisest isikust ettevõtjad)898 896 842 793
TÜH (Tulundusühistud) 117 112 96 95
OÜ (Osaühingud) 3118 3272 33333456
TÜ (Täisühingud)68 67 6763
UÜ (Usaldusühingud)207 209 222258
Välismaa äriühingu filiaal44 00
Korteriühistud431429 425428
Mittetulundusühingud588601 630638
Sihtasutused1211 1112
Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused, sh:4949 5147
Riigi ametiasutused1 2 44
Omavalitsuse ametiasutused48 47 4743

*Seisuga 18.01.2024 Äriregistri andmete järgi
kokku: 5830, sh: registrisse kantud – 5645: AS-20, OÜ-3358, FIE-793, TÜH-93, TÜ-53, UÜ-239, MTÜ-602, SA-12, KÜ-428, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused-47;
likvideerimisel – 158: TÜ-10, OÜ-91, TÜH-2, UÜ-19, MTÜ-36;
pankrotimenetluses – 11: AS-4, OÜ-7.

Statistilisse profiili kuuluvad ettevõtted, Narva, 2023

Narva – teie investeering tulevikku!

Liituge meie uudiskirjaga

Kontakt

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

Peetri plats 3-5, III korrus
20308 Narva, Ida-Virumaa
+372 35 99044
areng@narva.ee
Reg nr. 75029524

© 2024 Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet. Kõik õigused kaitstud.