Toetused

Narva linn pakub erinevaid toetusi, et julgustada töökohtade loomist ja soodustada majanduskasvu

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti spetsialistid pakuvad esmast teavet ja toetuste ülevaadet:

 • ettevõtlusega alustamine, sh ettevõtlusvormi valik, registreerimistoimingud ja kulud
 • ettevõtlustoetuste (messitoetus, ettevõtlustoestus) info, eelnõustamine ja nõustamine taotluste täitmisel
 • mittetulundusühingute ja sihtasutuste nõustamine

Kontakt:

Viktoria Kaju
viktoria.kaju@narva.ee
+372 3599083

Ettevõtlustoetuse andmise eesmärk on ettevõtlusega alustamise stimuleerimine, Narva linna alustavate ettevõtjate toetamine ja väikeettevõtete konkurentsivõime suurendamine ning selle kaudu Narva linnas ettevõtluse arendamine.

Toetust antakse ühekordselt ühe ettevõtte kohta. Taotleja esitab vormikohase taotluse koos kõigi vajalike lisadokumentidega Arenduse ja Ökonoomika Ametisse elektrooniliselt e-posti aadressile areng@narva.ee.

Enne taotluse esitamist tuleb tutvuda Ettevõtlustoetuse andmise korraga ning vajadusel konsulteerida Arenduse ja Ökonoomika Ameti spetsilalistiga.

Konsultandi kontakt:

Viktoria Kaju, viktoria.kaju@narva.ee, tel. +372 3599083

 

Dokumendid tutvumiseks:

Ettevõtlustoetuse andmise kord

Äriplaani koostamise juhend (lisa 2);

Taotluse ja aruande vormid:

Ettevõtlustoetuse taotluse vorm (lisa 1);

Finantsprognooside vorm (lisa 3);

Nõusoleku vorm käenduse andmiseks (lisa 5);

Kasutatud seadmete deklaratsiooni vorm (lisa 6);

Finantseerimise lepingu vorm (lisa 7);

Lõpparuande vorm (lisa 8);

Kuluaruanne (lisa 9).

Ettevõtlustoetusest teavitamiseks:

Logo (lisa 4);.

Perioodil 2003-2023 oli toetatud 147 ettevõtet kogusummaga 342 902,29 eurot. Projektide abil linna arendamisse kaasatud maht on 1 748 611,69 eurot. Perioodil on loodud 552 uut töökohta.

Mittetulundusühingute ja sihtasutuste projektide kaasfinantseerimise raames eraldatakse linnaeelarvest rahalisi vahendeid mittetulundusühingute ja sihtasutuste projektide kaasfinantseerimiseks.

Mittetulundusühingute ja sihtasutuste projektide kaasfinantseerimise kord

Lisa 1: Taotlus finantseerimise eraldamiseks
Lisa 2: Finantseerimise leping
Lisa 3: Projekti lõpparuanne

Messitoetus on suunatud Narva nii väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetele, kui ka FIE-dele, mis aitab luua ettevõtjate vahel ärisidemeid, otsida uusi turustuskanaleid ja edendada müüki.

Täiendav info: https://www.narva.ee/messitoetus

Üleminek kliimasõbralikumale majandusele mõjutab meid kõiki. Mõned piirkonnad, kus tegeletakse fossiilkütuste tootmisega või kus on muid suure kasvuhoonegaaside heitemahukusega tööstusharusid, on selles protsessis eriti haavatavad. Nii on Eestis õiglase ülemineku sihtpiirkonnaks põlevkivitööstuse tõttu Ida-Virumaa.

Õiglase Ülemineku Fondist (ÕÜF) toetatavad valdkonnad (lühendatud loetelu):

 • tootlikud investeeringud väike- ja keskmise suurusega ettevõtetesse (edaspidi: VKE) majanduse mitmekesistamiseks, kaasajastamiseks ning ümberkorraldamiseks;
 •  töökohtade loomist toetavad investeeringud (inkubaatorid, nõustamised, jms);
 • investeeringud teadusarendusse ja innovatsiooni;
 • töötajate ja tööotsijate oskuste täiendamine ja ümberõpe, abi töö leidmisel, aktiivne kaasatus;
 • tegevused hariduse ja sotsiaalse kaasatuse valdkonnas;
 • investeeringud digitaliseerimisse, taastuvenergiasse, energiatõhususse, ringmajandusse, saastunud alade puhastamisse ja taaskasutusse võtmiseks.

ÕÜF erisused ja välistused on järgmised:

 • Suurettevõtete puhul võib tootlikke investeeringuid toetada juhul, kui need on hädavajalikud territoriaalse üleminekukava elluviimisel, panustavad keskkonnaeesmärkidesse ning kui nende toetamine on vajalik üleminekupiirkonnas töökohtade loomiseks või säilitamiseks. ÕÜF fookus on eelkõige VKE-del.
 • Kasvuhoonegaaside heite vähendamine ettevõtetes on toetatav, kui see on vajalik õiglase ülemineku territoriaalse kava rakendamiseks. Eelkõige peetakse siinkohal silmas kasvuhoonegaaside heite vähendamist tööstusprotsessides (nt tsemenditööstus, paberitoodete tootmine jms).
 • Toetatavate valdkondadena on välistatud:
 • fossiilkütustega seotud tegevused (tootmine, töötlemine, ladustamine, levitamine, põletamine);
 • tuumajaamadega seotud investeeringud;
 • raskustes ettevõtete toetamine (v.a kui riigiabi reeglid seda lubavad);
 • tubakatööstuse toetamine.
 • Eestis on 80% õiglase ülemineku fondi vahenditest suunatud Ida-Virumaa majanduse ja tööjõu mitmekesistamisele ning ümberkorraldamisele. Ülejäänud vahendid on suunatud ülemineku sotsiaalsete, keskkonnaalaste ja kogukondlike aspektide käsitlemiseks.

Tutvu võimalustega ja taotle toetust oma projektile:
– Alusta või arenda oma äri
– Arenda oma oskusi ja leia töövõimalusi
– Panusta Ida-Viru elukeskkonna arengusse

Kontaktandmed, kelle poole pöörduda õiglase ülemineku fondi teemal:
https://idavirufond.ee/uudised-sundmused-ja-kontaktid/koik-kontaktid.

Tasuta nõustamine ettevõtetele:
– IVEKi ettevõtluskonsultant (Jõhvi, Narva) 

Jefim Aljoškin, jefim.aljoskin@ivek.ee, +372 5332 3596

– IVEKi ettevõtluskonsultant (Jõhvi) 

Evelin Saarmets, evelin.saarmets@ivek.ee, +372 520 1445

– IVEKi ettevõtluskonsultant (Narva) 

Anton Pratkunas, anton.pratkunas@ivek.ee, +372 529 1620

 

Tasuta nõustamine vabaühendustele:
– IVEKi vabaühenduste konsultant (Jõhvi) 

Nadežda Morozova, nadezda.morozova@ivek.ee, +372 506 7735

– IVEKi vabaühenduste konsultant (Narva) 

Tatjana Zamorskaja, tatjana.zamorskaja@ivek.ee, +372 5300 6902

 

Lisainfo: https://ivek.ee/ou-toetusmeetmed


 

Kasulikud lingid:


Ida-Viru Ettevõtluskeskuse töötoad, 12.03 – 18.05.2024

ÕÜF meetme “Piirkondlike algatuste toetus õiglaseks üleminekuks” väikeprojektide töötoad

Töötubade graafik:

EESTI KEELES

20.04 Toila (eesti keeles)

11.05 Jõhvi (eesti keeles)

16.05 Kohtla-Järve (eesti  keeles)

 

VENE KEELES

19.04 Kohtla-Järve (vene keeles)

07.05 Narva (vene keeles)

13.05 Sillamäe (vene keeles)

18.05 Narva (vene keeles)


 

Baaskoolitused alustavatele ettevõtjatele (30.04-18.06)

Korraldaja: Ida-Viru Ettevõtluskeskus

Kuupäevad: 30.04; 03.05; 07.05; 13.05; 14.05; 17.05; 21.05; 24.05; 28.05; 31.05; 04.06; 07.06; 11.06; 14.06; 18.06 /2024

Ajakava:

11:00 – 12:30  koolitus

12:30 – 13:00   lõuna

13:00 – 14:30   koolitus

14:30 – 14:45  paus

14:45 – 16:15  koolitus

I moodul – strateegiline planeerimine väikeettevõttes

koolitaja: Elmo Puidet

II moodul – turundus ja müük

koolitaja: Katrin Vilimaa-Otsing

III moodul – finantsjuhtimine ja -planeerimine

koolitaja: Kristo Krumm

IV moodul – Ringmajandus ja ressursitõhus tootmine

koolitaja: Janet Väärtnõu

V moodul – juhtimine ja meeskond

koolitaja: Elmo Puidet

Koolituse hind on 100 eurot (tasumine toimub arve alusel).

NB! Koolitusele on veel kohti ja võimalik registreeruda. REGISTREERIMINE AVATUD KUNI 28.04.2024

Narva – teie investeering tulevikku!

Liituge meie uudiskirjaga

Kontakt

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

Peetri plats 3-5, III korrus
20308 Narva, Ida-Virumaa
+372 35 99044
areng@narva.ee
Reg nr. 75029524

© 2024 Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet. Kõik õigused kaitstud.